ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ Α2

 

Χρονική διάρκεια προγράμματος από 25/05/2020 έως 29/05/2020  

ΩΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.00          
9.30          
10.00          
10.30          
11.00          
11.30          
12.00           ΓΛΩΣΣΑ        ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
12.30          
13.00          
13.30          
14.00          
14.30          
15.00          
15.30          
16.00          
16.30          
17.00       ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ       
17.30          
18.00          
18.30          
19.00          
19.30          
20.00          
20.30          
21.00